سایبان آفتابی
در روزهای گرم استفاده از سایبان آفتابی میان زنبورداران و باغبانان به اوج خود میرسد.
سایبان آفتابی همانند کلاه آفتابی است با این تفاوت که علاوه بر نقاب دارای پارچه ای توری شکل است که به دور آن کشیده شده.

3/3
×

منتظر سوالات شما هستیم

×