تحویل اکسپرس کلاهت

فروشگاه کلاهت به منظور جلب رضایت بیشتر مشتریان محترم خود و ایجاد تجربه ای متفاوت از خرید اینترنتی، امکان تحویل اکسپرس را مهیا نموده است.

تحویل اکسپرس چیست و مراحل آن چگونه انجام می شود ؟

 1. ثبت سفارش و خرید آنلاین مشتریان محترم
 2. قرار گرفتن سفارش مشتری در مرحله پردازش نرم افزاری
 3. تایید نهایی هویت و سفارش مشتری
 4. ارسال سفارش مشتری از انبار فروشگاه کلاهت
 5. ارسال سریع مرسوله مورد نظر برای مشتری
 6. ارسال مرسوله با انواع روش های مختلف حمل و نقل هوشمند

نکته حائز اهمیت این است که کالا تنها با ارائه کارت شناسایی تحویل داده خواهد شد.

قابل توجه مشتریان محترمی که از خدمات پست پیشتاز استفاده می کنند از این آدرس جهت پیگیری مرسوله پستی خود مطلع شوند.

همچنین میتوانید با پشتیبانی کلاهت تماس حاصل فرمایید.

تحویل اکسپرس کلاهت

تحویل اکسپرس کلاهت

فروشگاه کلاهت به منظور جلب رضایت بیشتر مشتریان محترم خود و ایجاد تجربه ای متفاوت از خرید اینترنتی، امکان تحویل اکسپرس را مهیا نموده است.

تحویل اکسپرس چیست و مراحل آن چگونه انجام می شود ؟

 1. ثبت سفارش و خرید آنلاین مشتریان محترم
 2. قرار گرفتن سفارش مشتری در مرحله پردازش نرم افزاری
 3. تایید نهایی هویت و سفارش مشتری
 4. ارسال سفارش مشتری از انبار فروشگاه کلاهت
 5. ارسال سریع مرسوله مورد نظر برای مشتری
 6. ارسال مرسوله با انواع روش های مختلف حمل و نقل هوشمند

نکته حائز اهمیت این است که کالا تنها با ارائه کارت شناسایی تحویل داده خواهد شد.

قابل توجه مشتریان محترمی که از خدمات پست پیشتاز استفاده می کنند از این آدرس جهت پیگیری مرسوله پستی خود مطلع شوند.

همچنین میتوانید با پشتیبانی کلاهت تماس حاصل فرمایید.

تحویل اکسپرس کلاهت